Byta fuktskadad syll

Allmän info

Syllbyten är idag en relativt vanligt renoveringsprojekt. Det beror på att mängden hus som byggdes på ett felaktigt sätt är många. Vi hjälper er att byta fuktskadad syll.
Det är historiska synder som dagens husägare tvingas åtgärda.
Inte minst den välkända syndaren PCP (Pentaklorfenol) användes flitigt som träskyddsmedel tills medlet förbjöds 1978.
Hus som byggdes med denna och andra medel såsom kreosot kallas ofta för ”sjuka hus”.
Både krypgrunder och felaktigt byggda betongplattor har haft historiska problem. Speciellt hus som byggts med betongplatta på 1970 och 1980 talet.
Kontakta oss
Vi förklarar.

Syll?

Syllen läggs ofta på en betongplatta och i denna fäster man väggarnas reglar.
Tidigare konstruerades/byggdes betongplattor felaktigt vilket gör att dessa betongplattor hålls fuktiga.
Syllar som är fuktiga ruttnar. Tidigare tryckimpregnerades dessa syllar för att tåla detta bättre.Det har blivit en katastrof skulle det visa sig då 10 000 tals hus byggdes på ett sånt sätt. Dessa hus blev sk ”sjuka hus” då de avger illaluktande och farliga gaser som bildas när organiskt material blir blött och fukten torkar inte ut (ingen ventilation). Vi hjälper till med att byta fuktskadad syll.
Lukten är ett problem

Hjälp, mitt hus luktar

Symptom på dåliga syllar – dålig lukt!
Ett vanligt symptom på dåliga syllar är att syllen luktar och sätter sig i kläder och möbler.
Eftersom dofterna uppstår tidigare än när gränsvärdena överstigs, så behöver de farliga gaserna automatiskt inte vara på farliga nivåer för att man känner en lukt.
För att avgöra det bör man koppla in experter som ofta mäter fukthalten i syllen. Om denna överstiger en viss nivå så rekommenderar man att byta ut syllarna. Vi byter era fuktskadade syllar idag.
Smarta golvkonstruktioner hjälper

Nivell System

Ett enkelt och smidigt system för att regla upp golv. Systemet används med fördel vid ojämna underlag.
Nivell passar alla typer av ytskikt. Nivell används både vid nyproduktion och renoveringar, vid ojämna underlag, ”sjuka hus”
eller då det finns höga ljudkrav eller krav på golv med dämpande egenskaper. Nivell finns även för utomhusmiljö.
NÄR BEHÖVS GOLVVENTILATION?
Golvkonstruktioner som är påverkade av eller som riskerar att utsättas för fukt, fuktrörelser,
gamla restlukter eller emissioner ska alltid ventileras!
En platta på mark kan släppa igenom stora mängder fukt. Bygger man golv på en sådan konstruktion bör golvet alltid ventileras.
Fukt är ett vanligt problem hos äldre hus men även nybyggda hus utförs med för dålig fuktsäkerhet och för mycket byggfukt kvar i konstruktionen.
Med Nivells typgodkända ventilerade golv får man en garanterat fuktsäker konstruktion.

 

 

 

Certifierad Nivell-montör