Syllbyte skåne

Syllbyte skåne för alla

Syllbyte Skåne, ett jobb vi antar direkt. En syll är en marknära balk som tjänar som underlag för någon annan konstruktionsdetalj.

I byggtekniska sammanhang syftar en syll på en marknära bjälke i en byggnad, oftast belägen i byggnadens yttervägg. Moderna hus har oftast inte en bjälke som syll utan en läkt som i sin tur vilar på en grundmur, betongbalk eller gjuten betongplatta. Syllen är en viktig konstruktionsdetalj i stavkyrkor där de stående väggplankorna fogas in i ett spår, en not, i syllen. Byggnader med syll anses ha funnits väldigt länge.

Både krypgrunder och felaktigt byggda betongplattor har haft historiska problem. Speciellt hus som byggts med betongplatta på 1970 och 1980 talet.
Vi kan hjälpa er med syllbyte skåne såklart!

Vi på Syll & Byggtjänst är erfarna och noggranna byggtekniker som har gjort denna typ av arbete i många år.

Då många av landets villor har denna problematik, har vi specialiserat oss på att byta syllar.

Syllbyten är idag en relativt vanligt renoveringsprojekt. Det beror på att mängden hus som byggdes på ett felaktigt sätt är många.
Det är historiska synder som dagens husägare tvingas åtgärda.
Inte minst den välkända syndaren PCP (Pentaklorfenol) användes flitigt som träskyddsmedel tills medlet förbjöds 1978.
Hus som byggdes med denna och andra medel såsom kreosot kallas ofta för ”sjuka hus”.
Både krypgrunder och felaktigt byggda betongplattor har haft historiska problem. Speciellt hus som byggts med betongplatta på 1970 och 1980 talet.

syllbyte skåne

Vi har lång erfarenhet av syllbyten. Eftersom dessa entreprenader ger en stor inverkan på byggnadens konstruktion genomförs de med varsamhet av kunnig och erfaren personal. Det är viktigt att allt organiskt material tas bort innan uppbyggnaden av den nya fuktsäkra konstruktionen genomförs. Därför sanerar vi noga och mögelskyddar.