Våra tjänster

Byta tryckimpregnerade syllar

Byte av syllar

Syllbyten är idag en relativt vanligt renoveringsprojekt. Det beror på att mängden hus som byggdes på ett felaktigt sätt är många. Vi hjälper er att byta fuktskadad syll.
Det är historiska synder som dagens husägare tvingas åtgärda.

Syllen läggs ofta på en betongplatta och i denna fäster man väggarnas reglar.
Tidigare konstruerades/byggdes betongplattor felaktigt vilket gör att dessa betongplattor hålls fuktiga.
Syllar som är fuktiga ruttnar. Tidigare tryckimpregnerades dessa syllar för att tåla detta bättre. Det har blivit en katastrof skulle det visa sig då 10 000 tals hus byggdes på ett sånt sätt. Dessa hus blev sk ”sjuka hus” då de avger illaluktande och farliga gaser som bildas när organiskt material blir blött och fukten torkar inte ut (ingen ventilation). Vi hjälper till med att byta fuktskadad syll.

Dränering

Fukt och mögel är något som många har problem med i framförallt källare. Med hjälp av dränering runt huset med isodrän metoden kan man minska fuktigheten och få behagligare klimat i källaren.

Stor fördel med Isodrän metoden är att källaren blir isolerad och det genererar i att energikostnaderna blir mindre. Samtidigt som det isolerar leder även skivorna ut fukten från bostaden ner till dräneringsröret. Allt grundvatten runt huset leds ner till dräneringsröret vilket innebär att man inte behöver oroa sig för att fukten ska tränger sig in i bostaden.

Vill du veta mer, klicka här! https://www.isodran.se/arbetsinstruktioner/kallarvagg

Vi är certifierad ISODRÄN ENTREPRENÖR

Vi utför dränering i hela Sverige, kontakta oss idag för en offert!

Övriga byggtjänster

Vi åtar oss många andra byggtjänster.
Det kan vara allt från fönsterbyte till helrenovering av villa med totalentreprenad.
Inga objekt är för små eller för stora för oss!.
Kontakta oss idag för en kostnadsfri offert.